o nama

Pun naziv privrednog društva:
Aerodrom Čistoća Terminali d.o.o.

Adresa:
Aerodrom Nikola Tesla
11180 Beograd 59

Telefon:
+381 (0)11. 209 72 88
+381 (0)69. 8553517
Faks:
+381 (0)11. 209 72 88

Lice ovlašćeno za zastupanje:
Milan Milovanović
direktor

Osoba za kontakt
Mira Milovanović
personal manager
+381 (0)69. 8553517

Matični broj:
20047968

Tekući račun:
160-392015-59
Banka Intesa

PIB
103930951

Šifra delatnosti
8121