o nama

AD Aerodrom NIikola Tesla Beograd,
Enterijer Terminala 1,2 i tranzita
(kompletno tekuće održavanje higijene)
PD Dufry d.o.o. Beograd, Aerodrom Nikola Tesla
(kompletno održavanje higijene restorana, magacina i kancelarijskog prostora)
Univerzijada 2009
(kompletno održavanje higijene celog univerzitetskog sela, pre, za vreme i po završetku Univerzijade)
Gradski centar za fizičku kulturu, Beograd
(kompletno održavanje higijene u objektu)
AD Jat Airways Beograd
(kompletno održavanje enterijera i eksterijera svih aviona u fluktuaciji)